Jugoistočna Europa karta

Preporučene dimenzije: 100 x 83 cm

Karta Jugoistočna Evropa može se koristiti za tiskovine (karta na papiru, zidna karta). Za svaku od ovih namjena karta se prilagođava prema Vašim potrebama. Karta Jugoistočna Evropa obuhvaća u cijelosti države Balkanskog poluotoka, a zbog dimnezija karte obuhvaćene su i neke druge države (ne u cijelosti):

Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Češka, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska, Ukrajina

Materijali za izradu zidnih karata mogu biti različiti ovisno o željama kupca i namjeni karte.

Kao poslovni poklon 
Pošaljite nam Vaš logotip u elektroničkom obliku i dobit ćete "vlastitu" kartu koja može biti Vrlo prigodan poklon i za Vaše poslovne partnere, to ne mijenja osnovnu cijenu ! Karta je ukras koji čini dio interijera svakog poslovnog prostora - iskoristite to za dugoročnu reklamu!

Vaše narudžbe obrađujemo svakog radnog dana od 8 do 18h.

Jugoistočna Europa je zemljopisni i geopolitički dio Europe čiji se prostor pruža prema jugu i istoku od Panonske nizine, a okružen je dijelom Jadranskog mora, Jonskim, Egejskim i Mramornim morem te dijelom Crnog mora.

 

Napomena