Prometna karta Hrvatske

Preporučene dimenzije: 75 x 74 cm; 92 x 91 cm

Prometna karta Hrvatske predstavlja najdetaljniju prometnu kartu na našem tržištu i sadrži ažuriranu detaljnu mrežu postojećih cestovnih pravaca, oznake i popis izlaza i čvorišta, glavnih benzinskih postaja i granice županija. Sve karte su vektorski crtane u slojevima, po želji naručioca prikaz može biti sa svim podacima ili samo odabranim.
 
Prometna karta se može koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru, stolna karta), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Za svaku od ovih namjena karta se prilagođava prema Vašim potrebama. Materijali za izradu zidnih karata mogu biti različiti ovisno o željama kupca i namjeni karte.

Pošaljite nam Vaš logotip u elektroničkom obliku i dobit ćete "vlastitu" kartu koja može biti Vrlo prigodan poklon i za Vaše poslovne partnere! Karta je ukras koji čini dio interijera svakog poslovnog prostora - iskoristite to za dugoročnu reklamu!

Vaše narudžbe obrađujemo svakog radnog dana od 8 do 18h. Za bilo kakvo pitanje i dodatnu konzultaciju oko izrade ili isporuke stojimo Vam na raspolaganju. 

Napomena