Grad Ivanić-Grad

Ivanić Grad se smjestio uz rijeku Lonju, u Moslavini, na 103 metara nadmorske visine, jugoistočno od Zagreba uz autocestu Zagreb - Lipovac, cestu Bjelovar - Ivanić Grad.

Prvi se put spominje 1246. Nekada utvrđeno naselje na lonjskome otoku usred močvarnoga i plavljenoga terena (Ivanić Lonja, 1503.). Ivanić Grad kao znamenitosti čuva gradsku vijećnicu s grbom grada iz 1889. i župnu crkvu sv. Petra iz 1831. 

Kod prirodnih bogatstava  treba spomenuti prirodno slanu hipertermalnu vodu i ljekovitu naftensku naftu - naftalan u funkciji zdravstvenog turizma u istoimenom lječilištu. Pokraj grada nalazi se jedinstven izvor ljekovite nafte pa je tu sagrađena bolnica "Naftalan".

Lječilišni centar Naftalan jedan je od najsuvremenijih u Hrvatskoj. Naphthalan je specifična ljekovita nafta.

Kulturno povijesni spomenici

Crkva sv. Petra
Od 1387. godine postojala je u današnjem Ivanić Gradu tvrđa u kojoj je bila prva crkvica posvećena sv. Ivanu Krstitelju. Današnja župna crkva sv. Petra apostola smještena je upravo na prostoru nekadašnje utvrde, unutar gradskog perivoja, današnjeg Parka Stjepana Posezija. Sagrađena je godine 1831. Građena je u kasnobaroknoj tradiciji s vidljivim utjecajem klasicizma. Zasluge za obnovu i oslikavanje crkve 1908. najvećim dijelom ima nadbiskup zagrebački Juraj Posilović, rodom iz Ivanića. Po sudu stručnjaka, bogata oslikanost unutrašnjosti crkve vrlo je skladan spoj figuracije i dekoracije. Crkva sv. Petra, zbog sveukupnog posebnog interijera, rijetkost u sjevernoj Hrvatskoj proglašena je kao zaštićeno kulturno dobro.

Kapela sv. Jakova
Kapela sv. Jakova na groblju u Poljani Breškoj spominje se već godine 1770. Današnja je građevina sagrađena 1858. godine i obnavljana 1914. te 2004. godine. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta manjih dimenzija i užeg, polukružno zaključenog svetišta sa sakristijom uz svetište i zvonikom nad glavnim pročeljem orijentiranim prema sjeverozapadu. Zanimljiv detalj je kameni reljef nadgrobne ploče s godinom 1648. uzidan u bočnom zidu, a vrijedan inventar crkve čine i barokni glavni oltar sv. Jakova te dva bočna oltara (17. i 18. stoljeća).

Gradska vijećnica
Stara općinska zgrada smještena je uz župnu crkvu, na platou nekadašnje utvrde. Sagrađena je u razdoblju od 1871. do 1889. godine, kada sama utvrda već gubi obrambeni značaj. Nad ulazom je reljef grba općine Ivanić iz 1889. godine, a lijevo od ulaza postavljana je spomen – ploča znamenitom Ivanićanu Đuri Deželiću.