Grad Pregrada

Pregrada naselje ispod Kunagore u dolini potoka Kosteljine u Hrvatskom zagorju, 8 km istočno od Desinića i 12 km zapadno od Krapine. Okružuje je gorski masivi Kunagore (520 m). 

Njen okoliš tvore brežuljkasti i niskobrdoviti tereni s dolinom uz potok Kosteljinu koja pripada slivu riječice Krapine. Sjeverno od grada i doline rječice Kosteljine na Kunagori ostaci su staroga Kostelgrada. 

Bogato kulturno i prirodno nasljeđe temelj su i neprocjenjivo bogatstvo za razvoj turizma. Područje današnjeg grada Pregrade bogato je graditeljskim nasljeđem prošlosti i ljepotom prirodnog krajolika. Pregrada ima prvu vinsku cestu u Hrvatskoj, planinarski dom na Kunagori, te veličanstvene sakralne objekte. 

U nedalekoj Vinagori održava se tradicionalna manifestacija koja se zbiva zadnjeg vikenda u rujnu pod nazivom "Berba grojzdja" u okviru koje se održavaju sportske priredbe, gospodarske izložbe, glazbena i ostala kulturna događanja.