Otok Hvar

Hvar pripada grupi srednje-dalmatinskih otoka, sjeverno od njega se nalazi otok Brač, a južno od njega se nalaze Šćedro (od kojeg ga dijeli Šćedorski kanal), Vis (više prema jugozapadu), Paklinski otoci, Korčula i poluotok Pelješac. Hvar je četvrti hrvatski otok po površini. Duljine je 72 km, a u na širem dijelu je širok 10,5 km. Najveća naselja na otoku su Hvar, Stari Grad, Jelsa i Sućuraj, koji su ujedino i četiri otočke općine koje pokrivaju područje ovog otoka.

Redovne trajektne veze s kopnom pristaju u Starom gradu i Sučurju. Brzi putnički brodovi povezuju Jelsu i Hvar sa Splitom. Osim turizma i vinogradarstva, još uvijek najjačih grana otočne ekonomije, stanovništvo se bavi uzgojem aromatičnog bilja (lavanda i ruzmarin), maslina i smokava te ribolovom.

Privlačan i ljeti i zimi, sa ugodnom mediteranskom klimom, bogatom vegetacijom palmi, borova, lovora, ruzmarina i lavande te mirnih uvala i otočića.