Grad Karlovac

Karlovac, smješten samo pola sata vožnje autoputom od Zagreba na raskrižju cesta za Rijeku, Senj i Plitvice-Split. Središte je Pokuplja i županije sa 59.999 stanovnika. Naš jedini grad na 4 rijeke; ušće Korane u Kupu i pritoke Dobra i Mrežnica. Osnovao ga je 1579. god. Karlo Habzburški, kao tvrđavu za obranu od Turaka. Vojnu funkciju kasnije je potisnula trgovačka; promet robe Kupom uz Panonije k Jadranu i obratno. Sada je dominantna industrijska funkcija. 

Karlovac se znatno proširio šesterokutne tvrđave okružene šančevima koja je još uvijek poslovno središte i turistička atrakcija. Sv.Trojstva (1683-1692) i uz nju Franjevački samostan iz XVII stoljeća sa muzejom, u palači Frankopana iz XVII-XVIII st. smješten je Gradski muzej. 

Vrijedne spomena su kasarna Oružarna (1783), ranobarokna crkva Sv.Trojstva (1683-1692) i uz nju Franjevački samostan iz XVII stoljeća sa muzejom, u palači Frankopana iz XVII-XVIII st. smješten je Gradski muzej. Na rubu grada dominira srednjovjekovna tvrđava Dubovac iz XIII st. koja je nakon obnove pretvorena u hotel. 

Karlovac je poznat kao grad parkova, grad - zvijezda, grad piva. Karlovac pruža sve usluge tranzitnim turistima, pogodan je za rekreaciju na rijekama, za lov i ribolov uz bogatu gastronomsku ponudu u mnogobrojnim ugostiteljskim objektima.