• Rhstranke0
  • Rhstranke2
  • Rhstranke4
  • Rhstranke5
  • Rhstranke1

Hrvatske političke stranke

HRSTR

Karta - zidna - Političke stranke u Hrvatskoj - ispis sa kaširanjem na kapaline ili foto papir, okviri po izboru.

Kaširana Kaširanje je postupak lijepljenja isplotane karte na čvrstu ili fleksibilnu podlogu ukoliko želimo da karta bude izložena kao viseći ili samostojeći pano.

KAPA line - poliuretanska pjenasta ploča, presvučena bijelim papirom, «klasik» u grafičkoj industriji, (debljine 5 i 10 mm), ispis karte direktno na ploču.

Uokvirena Kaširana karta se uokviruje aluminijskim elegantnim okvirom i često se upotrebljava u dekorativne svrhe u poslovnim prostorima.

Karta kao pojednostavljen prikaz prostora i navigacijska pomoć ističe odnose među objektima unutar prostora. Karte su dvodimenzionalni, geometrijski pouzdan prikaz trodimenzionalnog prostora. Zemljovid ili zemljopisna karta je umanjena slika Zemljine površine ili nekog dijela Zemljine površine.

Izbori su postupak kojim birači povjeravaju obavljanje političke vlasti predstavničkom tijelu, a u mnogim suvremenim demokratskim državama i predsjednika države, a koji onda predstavljaju njegovu (narodnu) suverenu volju. Izbori su zbog toga izvor i temelj legitimiteta cjelovitog sistema državne vlasti.

Izbori su prema tome, uobičajni mehanizam putem kojeg moderne demokracije biraju članove svog parlamenta, negdje i izvršnu vlast.

Izbori se odvijaju na nacionalnoj (državnoj) razini i na lokalnoj razini. Na nacionalnoj razini biraju se članovi nacionalnog, državnog parlamenta - vrhovnog predstavničkog tijela građana te državnog poglavara, ako se on ne bira na neki drugi način (u parlamentu, imeovanjem od strane nekog tijela, rođenjem - u monarhiji) . Na regionalnoj razini biraju se članovi lokalnog predstavničkog tijela (npr. općinske, pokrajinske, regionalne skupštine) te eventualno drugi predstavci (gradonačelnici, načelnici i slično).