• novivinod1
  • novivinod2
  • novivinod3
  • novivinod4
  • novivinod5
  • novivinod6
  • novivinod7

Turistička Karta Novi Vinodolski

TKNV

Turistička karta Novi Vinodolski može se koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Za svaku od ovih namjena plan grada Novi Vinodolski se prilagođava prema Vašim potrebama.

Turističku kartu Novi Vinodolski koristili smo za info terminal - touch aplikaciju.

Novi Vinodolski se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Novi Vinodolski sastoji se od 20 naselja (stanje 2006.), to su: Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac.