• autokartarhm1
  • autokartarhm2
  • autokartarhm3
  • autokartarhm4
  • autokartarhm5
  • autokartarhm6
  • autokartarhm7
  • autokartarhm9
  • autokartarhm10
  • autokartarhm11
  • autokartarhm12

Prometna auto karta RH

PKRHM

Prometna auto karta RH s označenim benzinskim postajama, izlazima i čvorištima i sadrži ažuriranu detaljnu mrežu postojećih cestovnih pravaca.

Promet koji se odvija cestovnom mrežom poseban je vid prometa koji se ostvaruje kretanjem na izgrađenim cestama, prevozeći ljude i robu s jednog mjesta na drugo različitim prometnim sredstvima poput kamiona, automobila itd.

Stalni međunarodni granični cestovni prijelazi I. kategorije između Republike Hrvatske i Republike Slovenije su:
1. Plovanija - Sečovje,
2. Kaštel - Dragonja,
3. Požane - Sočerga,
4. Pasjak - Starod,
5. Rupe - Jelšane,
6. Jurovski Brod - Metlika,
7. Bregana - Obrežje,
8. Macelj - Gruškovje,
9. Dubrava Križovljanska - Zavrč,
10. Trnovec - Središče ob Dravi,
11. Mursko Središće - Petišovci.

Granični prijelazi II. kategorije jesu:
1. Prezid - Babno Polje,
2. Brod na Kupi - Petrina,
3. Pribanjci - Vinica,
4. Razvor - Bistrica ob Sutli,
5. Lupinjak - Dobovec.

Stalni međudržavni granični cestovni prijelazi II. kategorije su:
1. Jelovice - Podgorje,
2. Bregana Naselje - Slovenska Vas,
3. Harmica - Rigonce,
4. Mihanović Dol - Orešje,
5. Miljana - Imeno,
6. Hum na Sutli - Rogatec,
7. Zlogonje - Meje,
8. Otok Virje - Ormož,
9. Bukovje - Gibina.

Granični prijelazi za pogranični promet sa Republikom Slovenijom su:
1. Lucija - Brezovica,
2. Slum - Rakitovec,
3. Vele Mune - Starod,
4. Lipa - Novokračine,
5. Prezid - Novi kot,
6. Čabar - Potplanina,
7. Zamost - Osilnica,
8. Blaževci - Sodevci,
9. Prilišće - Žunići,
10. Pravutina - Krasinec,
11. Obrež - Božakovo,
12. Vivodina - Krmačina,
13. Kašt - Radovica,
14. Brezovica - Brezovica,
15. Novo Selo Žumberačko - Planina,
16. Kraj Donji - Rakovec,
17. Donji Čemehovec - Stara Vas,
18. Draše - Nova Vas,
19. Plavić - Sedlarjevo,
20. Luke Poljanske - Podčetrtek,
21. Mali Tabor - Rajnkovec,
22. Klenovac Humski - Rogatec,
23. Cvetlin - Z. Leskovec,
24. Gornja Voća - Drenovec,
25. Preseka - Središće,
26. Banfi - Raskrižje,
27. S. Martin na Muri - Hotiza.

Stalni međunarodni granični cestovni prijelazi I. kategorije su:
1. Županja - Orašje,
2. Ličko Petrovo Selo - Izačić,
3. Strmica - Bosansko Grahovo,
4. Kamensko - Kamensko,
5. Vinjani Donji - Gorica,
6. Orah - Orahovlje,
7. Mali Prolog - Crveni Grm,
8. Metković - Doljani,
9. Slavonski Šamac - Bosanski Šamac,
10. Slavonski Brod - Bosanski Brod,
11. Stara Gradiška - Bosanska Gradiška.

Granični prijelazi II. kategorije su:
1. Dubočica - Domaljevac,
2. Maljevac - Velika Kladuša,
3. Užljebić - Ripač,
4. Vinjani Gornji - Osoje,
5. Klek - Neum 1,
6. Zaton Doli - Neum 2,
7. Hrvatska Dubica - Bosanska Dubica.

Stalni međunarodni granični cestovni prijelazi I. kategorije između Republike Hrvatske i Republike Mađarske su:
1. Goričan - Letenje,
2. Terezino Polje - Barč,
3. Donji Miholjac - Dravasabolč,
4. Kneževo - Udvar.
Granični prijelaz II. kategorije jest Gola - Berzence.
Za povremeni cestovni granični prijelaz određuje se Baranjsko Petrovo Selo - Beremend.

Stalni granični prijelazi za pogranični cestovni promet su:
1. Donja Dubrava - Belezno,
2. Kotoriba - Mlinarci,
3. Legrad - Ertiloš,
4. Ferdinandovac - Vizvar,
5. Sopje - Revfalu.

Granični prijelaz za cestovni promet s Republikom Srbijom:
Bajakovo - Batrovci.

1. Privremene kontrolne točke za cestovni promet s Republikom Srbijom:
1. Batina - Bezdan,
2. Erdut - Bogojevo,
3. Ilok - Bačka Palanka,
4. Ilok - Neštin,
5. Tovarnik - Šid,
6. Strošinci - Jamena.

Privremena kontrolna točka na državnoj granici s Republikom Crnom Gorom:
Kontrolna točka za cestovni promet:
1. Karasovići - Sutorina.

Autocesta je najviša klasa javnih cesta koji je namijenjen sigurnom prometovanju vozila velikom brzinom. Prema hrvatskom zakonu definira se kao javna cesta posebno izgrađena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila, koja ima dvije fizički odvojene kolničke trake (zeleni pojas, zaštitnu ogradu i sl.) za promet iz suprotnih smjerova sa po najmanje dvije prometne trake širine najmanje 3,5 m, a s obzirom na konfiguraciju terena – i po jednu traku za zaustavljanje vozila u nuždi širine najmanje 2,5 m, bez raskrižja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini (ŽCP), u čiji se promet može uključiti, odnosno isključiti samo određenim i posebno izgrađenim priključnim prometnim trakama za ubrzavanje ili usporavanje, odnosno priključnim rampama, kojom je omogućen siguran prometni tok vozila brzinom od najmanje 80 km/h i koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. U skoro svim zemljama imaju znakovi ili plavu ili zelenu boju.

Autoceste u Hrvatskoj čine mrežu autocesta koje imaju funkciju povezivanja Republike Hrvatske u europski prometni sustav, ostvarivanja kontinuiteta E-ceste (međunarodnim i međudržavnim sporazumima određena kao europska cesta), prometnog povezivanja regija Republike Hrvatske, omogućavanja tranzitnog prometa, a koje su razvrstane kao autoceste sukladno Zakonu.

Mreža autocesta i poluautocesta s naplatom iznosi ukupno 1.288,5 km (stanje 31. prosinca 2013.), a njima upravljaju i gospodare četiri koncesionara:
Hrvatske autoceste d.o.o. (900,5 km: A1, A3, A4, A5, A10, A11),
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (187 km: A6, A7, dio A1, Krčki most),
Bina-Istra d.d. (141 km: A8 i A9) te
Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.(60 km: A2).
Ograničenje brzine na autocestama je 130 km/h.