img
Poslovne karte img

CroMaps usluge

Kartografiju izrađujemo u svim formatima i nakladama i ažuriramo sadržaj karata. Kao podloga za izradu reljefnih terena koristi se topografska karta od 1: 5 000 do 1: 25 000, raspoloživi avionski i satelitski snimci te podaci prikupljeni prilikom obilaska terena. Naše iskustvo koje se gradilo kroz dugogodišnji niz godina s raznim klijentima u raznim branšama, dovelo nas je do toga da danas možemo pomoći svakom klijentu u odabiru najboljih opcija, kako bi optimizirao i unaprijedio svoje poslovanje koristeći kartografiju. Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog (prirodnog, socijalnog i kulturnog) područja, koje su neposredno vezane za prostor. Kao okosnica za prikaz služi u pravilu pojednostavljena topografska karta. Tematske karte dobile su danas ogromno značenje zbog potrebe poznavanja i iskorištavanja prirodnih resursa i optimalne organizacije brojnih ljudskih djelatnosti. U prirodna područja spadaju: geofizičke karte, geološke karte, pedološke karte, geomorfološke karte, meteorološke i klimatološke

img

karte, hidrološke karte, botaničke karte etc.
U područja ljudske djelatnosti spadaju: karte naselja, karte stanovništva, karte rasa, religija, jezika, naroda i narodnosti, političke, povijesne, geopolitičke karte i karte prava, geomedicinske karte, gospodarske karte, planerske karte, vojne karte, ekološke karte, turističke (izletničke) karte (npr. autokarte, planovi gradova, …), rekreacijske i športske karte (npr. planinarske, biciklističke, karte za orijentacijsko trčanje, …),
U rekreacijske i športske karte, između ostalih, pripadaju i planinarske karte. To su karte namijenjene pješaku planinaru za orijentaciju u prirodi. Planinarske karte su točne i cjelovite topografske karte u mjerilima do 1:100 000, na kojima su s posebnom pažnjom unesene i istaknute pješačke staze, odmarališta, skloništa, prenoćišta te pojedini istaknuti prirodni objekti. Za planinare je, između ostalog, potrebno i prikazati završne autobusne stanice od kojih kreću pješačke staze, izvore pitke vode, ambulante ili slične lokacije gdje je moguće potražiti pomoć i dr.

Poslovne karte img

Karakterizira ih vrlo točan prikaz reljefa, koji je na planinarskoj karti od izvanredne važnosti, jer omogućava kretanje i izvan označenih markiranih staza. Na planinarskim kartama ceste su klasificirane prema stanju kolnika, prikazani su brojni putevi, prije svega staze, a zbog orijentacijskog značenja, prikazima nekih objekata (spilje, stijene, ponikve, prijevoji i dr.) posvećena je posebna pažnja. Izrađujemo modele gradova po vašem odabiru i oživljavamo ih 3D ispisom! Sama vrijednost modela naših gradova ponudit će se kroz unikatne suvenire iz naše radinosti. Suveniri koji reklamiraju upravo one stvari po kojima je poznata naša regija i država veliki su hit kod turista. Želite li se sjetiti posebnog mjesta iz naše zemlje? Suveniri su samo način da se prisjetimo svojih putovanja. Sentimentalna vrijednost koju imaju za nas često premašuje njihovu praktičnu upotrebu ili stvarnu cijenu. Ponekad je najbolje ne kupiti ništa, već kupiti mali i originalan suvenir iz mjesta u kojem ste uživali, uskoro u ponudi suveniri CroMaps tima.