img
Županije RH img

Uvjeti korištenja CroMaps portala

  • Internet je međunarodna mreža koju izravno ne kontrolira CroMaps (u daljnjem tekstu CroMaps). CroMaps ne može jamčiti da će uvijek i u svakom trenutku online servis biti dostupan. CroMaps ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale korištenjem servisa Interneta kao medija. Svaki korisnik portala koristi servis isključivo na vlastiti rizik.
  • Svi podaci na CroMaps portalu podložni su promjenama od strane CroMaps urednika bez prethodne najave.
  • Svaki korisnik ovog portala razumije i suglasan je da CroMaps pridržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim servisima ukoliko se isti koristi na nedopušten način i da CroMaps ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku usluge zbog evenutalne štete koja bi istom mogla nastati zbog prinudnog ukidanja servisa. CroMaps ima pravo zatražiti od korisnika usluga nadoknadu troškova koji su izazvani nedozvoljenim korištenjem CroMaps servisa.
  • Svaki korisnik ovog portala je suglasan da će portal koristiti sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske i odgovarajućim međunarodnim propisima, u razumnom obujmu i uvijek u dobroj vjeri. Korisnik portala ne smije koristiti portal za objavljivanje ili prenošenje informacija koje nisu u skladu s postojećim Hrvatskim i međunarodnim zakonima. Korisnik usluga se obvezuje da neće koristiti portal za objavljivanje ni prenošenje informacije za koje zna ili pretpostavlja da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima. Korisnik portala ne smije objavljivati niti prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, krive navode ili tvrdnje. Korisnik portala se obvezuje da neće drugim korisnicima Interneta slati niti prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena. Korisnik usluga ne smije objavljivati tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. te se obvezuje da neće objavljivati, slati niti prenositi vrijeđajuće, prijeteće, vulgarne, rasisističke ili šovinističke sadržaje.
  • CroMaps zadržava pravo informiranja svojih korisnika usluga putem elektroničke pošte ili pismenim putem o promjenama, novim uslugama i drugim podacima vezanim uz CroMaps.
  • Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da usluge portala mogu uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja portala.
  • Branka Poljak se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na CroMaps portalu, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala.
  • Sadržaj na CroMaps portalu zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na CroMaps portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Branke Poljak ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Branki Poljak ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Sve informacije sadržane na CroMaps portalu uključujući i njegov grafički izgled predmet je vlasništva Branke Poljak, te njihovo kopiranje, djelomično ili u cijelosti, odnosno svaka upotreba protivna ovim Uvjetima predstavlja povredu zakona o autorskim pravima