img
img

Područje Grada Garešnice locirano je u južnom dijelu Bjelovarsko bilogorske županije te prirodno-geografski gledano pripada prostoru Panonske megaregije, mikroregiji zavale sjeverozapadne Hrvatske. Do 1993. godine Garešnica je općinsko središte Općine Garešnica. U sastavu općine nalaze se (današnje općine) Velika Trnovitica, Hercegovac i Berek. Hrvatski sabor 1997. godine, među inim, i Garešnici daje status grada. U sastav Grada Garešnice ulaze sela s područja Daruvara, Uljanik, Duhovi, Gornji Uljanik i Uljanički Brijeg. Prvi zapisi o Garešnici datiraju iz 1277.godine. Kralj Ladislav darovao je zagrebačkom biskupu Timoteju posjede oko Garešnice. U knjizi "Crtice iz slavonske povijesti" Josip Bösensdorfer, govori kako je župa Garešnica bila jedna od dvanaest župa koje su se prostirale od Siska do Virovitice.

img

Prema podacima, to je početak 12.stoljeća, a sredinom XIV. Stoljeća, Garešnica je posjed nižih plemića. Postoji nekoliko verzija o nastanku imena Garešnica, a jedna, češće korištena, je: "Stanovnici bi na uzvisinama postavljali straže koje bi dojavile pojavu Tatara i Mongola paleći vatre, što je bio znak da se ostali stanovnici sakriju i spase." Pretpostavlja se kako je od gareži tih vatri nastalo ime Garešnica. Prostor grada Garešnice topografski je vrlo razveden. Po većini krajobraznih obilježja tipičan je za uobičajenu predodžbu o slikovitom, oku posebno lijepom, krajoliku Moslavine , a u njemu se izdvajaju cjeline:
- masiv Moslavačke gore na sjeverozapadu s najvišom kotom na 486 m nv; koji se svojim obroncima spaja na središnji brežuljkasti prostor oko grada koji doseže visine 100- 300 m u predjelu mjesta Dišnik, Bršljanica i Trn. Popovac.

img

Na tom području , bogatom divljači , nalaze se i dva najveća lovišta.
- na sjeveroistoku nizvodno uz rijeku Ilovu i mjesta Tomašica i Kajgana do juga, gdje su velike vodene površine ribouzgajališta do mjesta Ciglenica i Kaniška Iva.
Kulturno-povijesna baština grada Garešnice ima povijesnu, umjetničku, dokumentarnu, arhitektonsku i etnološku vrijednost i u kontekstu suvremenih trendova razvoja, predstavlja značajan resurs za daljnji turistički razvitak. Tradicionalne turističke manifestacije koje se u Garešnici organiziraju su Rujan uz vodu, Gariglazbijada - glazbeno turistička manifestacija, Vincekovo, Fišijada i slične, dosada su privlačile uglavnom lokalno stanovništvo.

Destinacije ►