img
img

Na rubu Ličkog polja u podnožju Velebita, najveće i najljepše hrvatske planine, na raskrižju putova od sjevera prema jugu, u okružju predivne netaknute prirode, na nadmorskoj visini od 562 m nad morem i na obalama triju rijeka Like, Novčice i Bogdanice smješten je grad Gospić sjedište Ličko-senjske županije. Područje Gospića i njegove okolice naseljeno je od pretpovijesti, u starije kameno doba, te u kontinuitetu u brončano i željezno doba. Raskrsnica cesta prema jugoistočnoj i sjeverozapadnoj Lici, Jadranskoj obali (Karlobagu, Senju) te Plitvičkim jezerima. Na širem području Gospića nalaze se dvije park-šume: Jasikovac i Vujnovića brdo, te Muzej Like s najcjelovitijom zbirkom izložaka dinarske tradicijske kulture u Hrvatskoj.

img

Muzej Like Gospić osnovan je davne 1958. godine, a od 1965. nalazi se u današnjoj zgradi (spomeniku kulture - B kategorije, građenom koncem 18. stoljeća - 1789.g.) kao ured i stan general pukovnika Ličke pukovnije u vrijeme Vojne krajine. Od trenutka osnutka je kao Muzej općine Gospić, a 1970.g. prerasta u regionalni muzej i od tada skrbi za svu pokretnu spomeničku baštinu, te za nepokretne spomenike kulture na području regije Like. Posjetiteljima u Muzeju dostupni su Etnografski postav i Lapidarij, te povremene izložbe prema godišnjim planovima. Pod upravom Muzeja Like Gospić, kao posebna, ali pripadajuća jedinica nalazi se Memorijalni centar "Nikola Tesla" u Smiljanu koji je otvoren 10. srpnja 2006. godine povodom obilježavanja 150 godina rođenja Nikole Tesle.

img

Gospić u bliskom dodiru s prirodom je grad koji je okružen oazom prirode, turistička destinacija koja nudi mogućnosti aktivnog odmora kroz programe team buildinga u kojima posjetioc nastupa kao aktivni sudionik i sudjeluje u absailingu, trekkingu, paintballu, jeep safariju, jahanju, seoskoj olimpijadi, streličarstvu, pješačenju, pustolovnim putovanjima Velebitom doživljavajući avanturu pustolovnog parka, plovidbu čamcima kanjonom Like i jezerom Kruščica, speleo pustolovinu. Ljubitelji ribolova, lova, planinarenja na širem će području biti ushićeni očuvanosti bogatstva flore i faune ličkog kraja.

Destinacije ►