img
img

Knin je grad sa sedam rijeka: Krke, Bitužnice, Orašnice, Kosovčice i Marčinkovca te Radljevca i Krčića. Udaljen 42 kilometara od mora na ovom području vlada submediteranska klima. U povijesti, ime Knin se prvi put spominje u 10. stoljeću od strane bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta, u njegovom djelu De administrando imperio, kao centar županije Tnena. No život je na području Knina mnogo stariji, što pokazuju brojni arheološki nalazi. Knin je u prošlosti bio utvrđeni grad koji je po položaju, obrambenoj snazi i naoružanju bio

img

najmoćnija tvrđava u Dalmaciji. Njegovo značenje je utvrda, grad, kraljevski grad, prometno čvorište središte i trgovište. Imao je uvijek ulogu spajanje kontinenta i primorja. Knin okružju iznimno očuvane prirodne ljepote te povijesne znamenitosti i arheološka nalazišta. Kninska tvrđava jedna je od najvećih i najstarijih europskih tvrđava. Njen najstariji dio, Kaštel Knin izgrađen je u drugoj polovici IX. stoljeća. Smještena je na južnom dijelu brda Spas i nalazi se 100 metara iznad grada Knina. Duga je 470 metara, a na najširem dijelu široka 110 metara.

img

Obrambeni zidovi koji je opasuju sa svih strana u dužini od gotovo 2 kilometra mjestimično su visoki i do 20 metara. Kninska tvrđava se može podijeliti na pet dijelova: Gornji grad (Kaštel Knin), Srednji grad (Garišta), Donji grad, Bandjeru (Kaštel Lab) i postaju Belveder. Svaki od ovih dijelova tvrđave može se smatrati i samostalnim utvrđenim gradom. Iskustvo ulaska u ovo velebno zdanje koje je svjedočilo drevnoj i burnoj prošlosti - gotovo da je jednako ulasku u vremeplov.

Destinacije ►