img
img

Grad Pakrac nalazi se u zapadnom dijelu Slavonije, u sastavu Požeško-slavonske županije. Pakrac se prvi put spominje u XIII. stoljeću kao posjed vitezova Ivanovaca. U 15. vijeku su ga osvojili Turci i učinili sjedištem sandžaka. Godine 1256. g. Pakrac je imao povlasticu kovanja novca. Smatra se da je to ujedno prva kovnica novca u Hrvata. Moneta regis p(ro) sclavnia, naš banovac, je srebrni novac na kojemu je na prednjoj strani kuna u trku, a na naličju patrijarhalni križ s dvije okrunjene glave. Moguće je da je upravo pakračka kuna dala ime današnjem hrvatskom novcu. Važni sakralni objekti iz XVIII. st. su u povijesnoj jezgri grada, gdje su i dvori baruna

img

Trenka te ostaci jedne od prvih kovnica novca u Hrvatskoj, tzv. Spahijski podrum, podrum predstavlja jedan od najzanimljivijih primjera povijesne arhitekture u Pakracu. Pouzdano se zna da je u 18. stoljeću služio kao gospodarska zgradau koju se spremao urod sa cijelog vlastelinstva. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - Katolička crkva posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije posvećena je 1763. godine. Crkva je specifična po svom položaju na povišenju do kojeg vodi široko stubište te dominira gradskom vizurom. Saborna crkva i episkopski dvor među najvažnijim su spomenicima neobizantske arhitekture

img

u hrvatskom historicizmu. Saborna crkva, barokna građevina, restaurirana je između 1893. i 1896. prema projektima Hermana Bolléa kada je dobila današnji izgled i unutrašnju opremu. Monumentalni ikonostas u unutrašnjosti djelo je zagrebačkih stolara a izvedba samih ikona povjerena je srpskim slikarima Stevanu Todoroviću i Živku Jugoviću. Rijeka Pakra i obližnje gore Psunj i Ravna gora mjesta su za razne vidove rekreacije u neposrednoj okolici. Vrh Brezovo polje (984 m) na Papuku najviši je vrh Požeškoga gorja i Slavonije.

Destinacije ►