img
img

Petrinja se nalazi na ušću rječice Petrinjčice u Kupu, oko 13 km jugozapadno od Siska i oko 60 km jugostočno od Zagreba. Najveći je grad na području Banovine, a upravno pripada Sisačko-moslavačkoj županiji. Srednjovjekovna Petrinja koja se spominje u 13. stoljeću nalazila se nekoliko kilometara južnije od današnjeg grada, na području sela Jabukovec. Središte grada na sjecištu nekoliko komunikacijskih

img

pravaca krasi Strossmayerovo šetalište, gradski park s ukrasnim biljem i rijetkim drvećem, koji je zaštićen u kategoriji vrtne arhitekture. Da je Petrinja relaksirajuća destinacija možete otkrivati na području grada i aktivno na šetnicama, planinarskim i biciklističkim stazama upoznavati prirodnu, kulturnu i povijesnu baštinu grada i okolnih sela smještenih na rubnom dijelu Banovine.

img

Petrinjci su aktivni na raznim područjima kulturnog života kao što su književnost, svekolika i nerijetko burna povijest ovog grada, glazbeni život, likovni izričaj, kazalište, priredbe i manifestacije. Strossmayerovo šetalište na koje su ponosni Petrinjci, proglašeno je hortikulturnim spomenikom 1969. godine.

Destinacije ►