img
img

Slavonski Brod po veličini je sedmi grad u Hrvatskoj lociran između rijeke Save i Dilja. Na njegovu mjestu prije 2000 godina tu se nalazila rimska Marsonia. U rimsko doba ovdje je, na raskrižju putova koji su prolazili dolinom Save od Rima na istok, sagrađeno naselje Marsonia. Rimski su tragovi sačuvani do danas, a padom Rimskog Carstva, u velikoj seobi naroda, Hrvati se na to područje u 7. st. trajno naseljavaju.Slavonski Brod prvi put spominje se 1244. godine u povelji ugarsko-hrvatskoga kralja Bele IV. kao Vila Brod. Srednjovjekovna Slavonija 1536. godine postala je sastavni dio turskog carstva i u njegovu je sastavu ostala gotovo 150 godina.

img

Nakon prestanka turske prevlasti u Brodu se 1715. gradi velika pogranična tvrđava, danas spomenik kulture nulte kategorije. Tu je podignut i franjevački samostan s najreprezentativnijim klaustrom u sjevernoj Hrvatskoj. Brodski franjevci otvorili su 1709. prvu školu u gradu, a 1720. i Filozofski fakultet. U doba Vojne krajine Brod postaje središtem krajiške kapetanije, a zatim i slobodna vojna općina. Radi zaštite i sprečavanja osipanja kućnih zadruga u selima i poticanja poljoprivrede uveden je Krajiški osnovni zakon, no gospodarstvo je procvalo tek u doba apsolutizma, kad se 1871.

img

Vojna krajina izjednačuje s maticom zamljom, a Brod postaje gradom. Prometnu ulogu dobiva izgradnjom željezničke pruge Brod-Dalj (1878) i željezničkog mosta preko Save (1880). Na razvoj grada utječe njegov zemljopisni i prometni položaj. Kraj je bogat kulturnim vrijednostima, tradicijom i znanjima u granama gospodarstva čije su osnove: metaloprerađivačka djelatnost, drvo industrijska djelatnost, komunalna djelatnost, poljoprivredno prehrambena grana.

Destinacije ►