img
img

Grad Vukovar nalazi se na razmeđi povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema, leži na ušću rijeke Vuke u Dunav. Istočni - stariji dio grada na desnoj je obali Vuke, na obroncima Vukovarskog ravnjaka i visokoj dunavskoj obali. Zapadni dio grada - Novi Vukovar s Borovo-naseljem u nizini je lijeve obale Vuke. Vukovar ima granični položaj na Dunavu prema Vojvodini u Republici Srbiji. Područje Vukovara naseljeno je od neolitika, izuzetno bogati arheološki lokalitet koji su se ubrajali među najzanimljivija nalazišta južne Europe. U skladu sa svojim položajem u gospodarskom i administrativnom pogledu Vukovar se razvio u

img

prosvjetno, kulturno i zdravstveno središte. Među mnoštvom vrlo atraktivnih, ali u ratu teško stradalih građevina, ističu se dvorac obitelji Eltz iz XVIII. st., barokne zgrade u središtu grada, franjevački samostan, župna crkva sv. Jakova, pravoslavna crkva sv. Nikolaja i dr. Arheološki lokalitet Vučedol smješten uz obalu Dunava nedaleko Vukovara mjesto je stalnog naseljavanja i jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u zemlji. Zbog vrijednosti svojih nalaza dao je naziv cijeloj jednoj eneolitičkoj kulturi, a ujedno je i njezino ishodište. Obredna posudica Vučedolska golubica smatra se svojevrsnim simbolom grada.

img

Memorijalni centar Domovinskog rata, kojemu je svrha očuvati i širiti istinu o Domovinskom ratu, otvoren je za sve zainteresirane ustanove i pojedince koji će na jednom mjestu dobiti cjelovit uvid u kronologiju i događaje vezane za Domovinski rat na cjelokupnom prostoru Republike Hrvatske. 3. svibnja slavi kao Dan Grada Vukovara - u crkvenom kalendaru toga dana je blagdan svetih Filipa i Jakova. Stolna crkva u Vukovaru upravo nosi imena ova dva sveca koji su zapravo zaštitnici grada od 1723. godine, kada je započela izgradnja crkve sv. Filipa i Jakova.

Destinacije ►