img
img

Ime grada Zaboka pojavilo se prvi puta godine 1335 u darovnici ugarsko – hrvatskog kralja Karla I. Grad je prirodno, industrisjko i prometno središte Krapinsko-zagorske županije. Sam položaj Zaboka dao mu je velike mogućnosti gospodarskog razvoja. Nalazi se u srcu Hrvatskog zagorja uz autocestu Zagreb Macelj ( pola sata vožnje od Zagreba). U Zaboku postoji gospodarska zona sa svom infrastrukturom. Osim cestovnih, na razvoj Zaboka presudno su utjecali i željeznički pravci, koji će i u budućnosti razvoju Zaboka davati važan impuls. Zabok je danas drugo prometno središte po veličini prometa u Hrvatskoj. U Gradu Zaboku nalaze objekti nekoliko trgovačkih lanaca čime se ostvarujedrugi

img

cilj gospodarskog razvoja Grada, tj. da on postane distributivno trgovačko središte za područje Zagorja. Kroz kulturno-povijesno naslijeđe, grad Zabok ima nekoliko zaštićenih spomenika kulture u statusu preventivne zaštite, od kojih su najpoznatiji dvorac Bračak s park-šumom, dvorac Gredice, kapela Sv. Antuna i portal crkve Sv Jelene Križarice. U gradu Zaboku nastoji se očuvati kulturno-povijesna tradicija pa se u tome smislu uređuje etnolokalitet Zagorska hiža u Dubravi Zabočkoj. Kasnobarokna župna crkva sv. Jelene (1782.-1805.) sa zvonikom i skladno raščlanjenim glavnim pročeljem presvođena je kupolnim svodovima. God. 1788. bila je oslikana zidnim slikama. Crkvu su podignuli Žigmund i Josip

img

Vojković; njihov se grb nalazi na klasicističkom portalu. Crkva ima barokni glavni oltar, propovjedaonicu (1787.), kulise "Božjega groba", tri rokoko kaleža (iz 1778.), relikvijar sv. Križa s kožnatom spremicom, raspelo, kip Krštenje Kristovo. Zabok nema klasičnih turističkih sadržaja, tu su vinske veste, planinarski dom sa arboretumom, lovački domovi, motocross staza, koja je izgrađena još davne 1961. godine. Vezano za zabočki motocross jedan od najatraktivnijih događaja je Svjetsko prvenstvo za motore s prikolicom, te druga međunarodna takmičenja.

Destinacije ►