img

Sisak-Moslavina County map

The price depends on the dimension and material

Recommended dimensions: 115 x 83 cm

An updated map was developed as a traffic and tourist plan. The map can be used for printing (leaflet, brochure, paper card, table map), as a wall map or for the purposes of a billboard.

For each of these purposes, the map is tailored to your needs. It is possible to order the plan of the wider area of the city and its surroundings. We do the following types of maps / printed: tourist maps, hiking paths, biking trails, hiking maps, city maps, municipalities, cities.
Counties ►

img

Opći podaci županije:
Površina: 4 468 km²
Broj stanovnika: 185 387 (popis 2001.)
Broj gradova: 6
Broj općina: 13
Sjedište županije Sisak
Jug središnjeg dijela Hrvatske zauzima, treća po veličini, Sisačko-moslavačka županija.

img

Obuhvatila je Posavinu, Banovinu, Moslavinu te dio Slavonije i Korduna. Županija je na sjeveru omeđena južnim padinama Moslavačke gore, na zapadu obroncima Petrove gore, isprepletena šumskim, riječnim i brdskim krajolikom. Reljefnoj raznolikosti doprinosi bogati riječni sliv Save, koji jednim svojim dijelom stvara Lonjsko polje zaštićeno područje u Europi, u kome se još može pronaći orao štekavac i

img

orao zmijar, i vrlo rijetka i zaštićena vidra. Zahvaljujući raznolikosti i bogatstvu životinjskog svijeta, lovstvo u ovoj županiji ima tisućljetnu tradiciju. Najveći turistički potencijal je Nature park Lonjsko polje, Moslavačke vinske ceste i lječilišno-rekreacijski kompleks u Topuskom.