Carinske formalnosti

Carinske formalnosti

Granični prijelazi detaljno CroMaps prometna karta RH

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU-a.

Putovnice
Za ulazak u Republiku Hrvatsku stranim je državljanima potrebna putovnica ili drugi međunarodno priznati dokument. O gubitku putovnice treba obavijestiti policiju u roku od 24 sata.

Carinske formalnosti      

Strani državljani mogu u Republiku Hrvatsku unijeti svoju osobnu prtljagu bez ograničenja. Tehničku opremu, kamere, kamping opremu, plovila i opremu za plovila te radio opremu valja pri ulasku u Hrvatsku prijaviti. Carinske odredbe Republike Hrvatske usklađene su sa standardima zemalja Europske unije, no unos predmeta nekomercijalne naravi za osobnu uporabu oslobođen je plaćanja carine i PDV-a samo do iznosa 300 kuna. Unos mesnih i mliječnih proizvoda, bez posebnog veterinarskog pregleda, te meda ograničen je na 1 kg, a unos vina moguć je samo do količine od 5 litara. Strana i domaća valuta slobodno se unosi i iznosi; domaća valuta do 15.000 kn, ali uz obvezu prijavljivanja cariniku svakoga prijenosa gotovine (bilo strane valute, bilo kuna) iznad svote od 40.000 kuna.             

Vredniju profesionalnu i tehničku opremu treba prijaviti na granici. Nerezident slobodno unosi i iznosi čekove u kunama. Povrat poreza stranim državljanima moguće je realizirati za robu kupljenu u iznosu većem od 500 kuna s potvrdom obrasca "Porezni ček" (Tax cheque) kod izlaska iz zemlje.

Za dodatne informacije obratite se veleposlanstvima, generalnim konzulatima, uredima Republike Hrvatske u vašoj zemlji ili izravno Uredu za konzularne poslove pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske: Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7, tel: 01/4569 964.

Carina
Ne ocarinjuju se dobra koja samo prolaze kroz carinsko područje Republike Hrvatske. Strani turisti mogu unijeti osobne stvari koje nisu namijenjene prodaji.

Motorna vozila
Za vozilo potrebna je dozvola, zelena karta osiguranja te punomoć vlasnika ako vozilo ne vozi vlasnik.
 
Čamci i jahte
Za osobnu upotrebu nije potrebno posebno prijavljivanje na granici pri ulasku u Hrvatsku, osim što treba predočiti dokaz o vlasništvu plovila.

Carinska uprava RH
Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb • Tel:  (01) 6102 333