Pozivni brojevi županija

pozivni brojevi RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivni brojevi županija

01   Zagrebačka
049  Krapinsko - zagorska
044  Sisačko  - moslavačka
047  Karlovačka
042  Varaždinska
048  Koprivničko - križevačka
043  Bjelovarsko - bilogorska
051  Primorsko - goranska
053  Ličko - senjska
033  Virovitičko - podravska
034  Požeško - slavonska
035  Brodsko - posavska
023  Zadarska
031  Osječko - baranjska
022  Šibensko - Kninska
032  Vukovarsko - srijemska
021  Splitsko - dalmatinska
052  Istarska
020  Dubrovačko - neretvanska
040  Međimurska
01   Grad Zagreb

Županija su jedinice područne samouprave u Republici Hrvatskoj čije područje "predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od regionalnog interesa". Županija obuhvaća više prostorno povezanih općina i gradova na svom području. Cijelo područje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset županija i Grad Zagreb koji ima status županije.