img
img

U središnjem dijelu Velike Kapele, zapadno od Jasenka smještene su skupine Bijelih i Samarskih stijena, najzanimljivije i najatraktivnije u cijelom Gorskom Kotaru. Strogi rezervat je područje u kojem je priroda neizmijenjena ili neznatno izmijenjena ljudskom djelatnosću. Zabranjena je svaka djelatnost i obavljanje bilo kakvih radova koji bi mogli narušiti slobodnu evoluciju prirode. Bijele stijene s najvišim vrhom 1335 m, a Samarske 1302 m, između njih oko 200 m niže utisnula se šumovita Crna draga. U području Kapele posebno mjesto zauzima gorski sklop Bijelih stijena. Gorska kosa dugačka cca 4 km odlikuje se bizarnim oblicima stijena, kraških oblika

img

- mnogobrojne okomite, bijele, pedesetak metara visoke stijene, te duboke neprohodne ponikve i provalije s vječnim snijegom na dnu. Surovu, prirodnu ljepotu posebno daju dva kamena sklopa, jedan načičkan nizom tornjeva, a drugi na vrhu stijene čuva golem kamen koji je zbog svog oblika nazvan kovčegom. Bogatstvo flore - runolist, likovac, zvončić, zlatan, srčanik, kamenika, dragušac, kranjski ljiljan, uz faunu gdje se ističe medvjed i druga krupna i sitna divljač (lasica, tvor, puh, kuna, jazavac, lisica), nudi doživljaj iskonske prirode. U blizini Bijelih stijena i donekle povezan s njima, nastavlja se teško prohodan labirint stijena i ponikava - Samarske stijene. Sastoji se od dvadesetak

img

kamenitih skupina koje odvojeno strše iznad šume. Kamenjaci su gromadni, glavičasti, slojevito raspucani. Ponikve su više manje obrasle miješanom šumom. U stijenama su bogata staništa runolista. Do podnožja Stijena može se doći lako jer njihovim rubom idu šumske ceste (Jasenak-Mrkopalj i Mrkopalj-Novi Vinodolski), ali se kretati njima bez većeg napora mogu samo oni vični planinarenju. Za planinare, prirodoslovce i ostale namjernike podignuta je u srcu Bijelih stijena manja planinarska kuća. Bijele i Samarske stijene su raj za planinare, najzanimljivije i najatraktivnije u Gorskom Kotaru.

Prirodna baština ►