img
img

Kornati su najrazvedenija otočna skupina europskog Sredozemlja, labirint od 140 otoka, otočića i hridina, proglašen Nacionalnim parkom 1980. g. Zbir cjeloukupnog živog svijeta u moru čini najbogatije područje Jadranskog mora. Poznate kornatske "krune" (litice) okrenute prema otvorenom moru, a koje karakteriziraju većinu vanjskih otoka u Pučinskom otočnom nizu, posebna su odlika i vrijednost ovog raznolikog i bogatog jadranskog prostora. Prvi tragovi o prisutnosti čovjeka u području Kornatskog otočja datiraju još iz doba neolitika. O tome svjedoči nalazak kamene sjekire nadjen u polju Zejkovci, podno brda Pedinka na otoku Kornatu.

img

Granicama Parka obuhvaćena su dva glavna otočna niza u Kornatima (Donji Kornat) s pripadajućim morem i južni dio Dugog otoka sa zaljevom Telašćicom. To je i marinski nacionalni park – veći dio njegove površine pripada moru. Jedna od najvećih litoralnih vrijednosti Kornata jesu visoki klifovi, uvjetovani strukturom slojeva i udarom valova s pučine, čiji se najviši obalni strmac Klobučar izdiže 99 m iznad mora. Zaljev Telašćica, jedan je od najvećih i najljepših na hrvatskoj obali – njegova je dužina 8 km, širina 150-1500 m, a karakterizira ga neobično razvedena obalna linija, sa 15 manjih uvala i 6 otočića. Dobro zaštićen od vjetrova.

img

Ovo carstvo mora i kamena stvoreno je za izletnike, a za nautičare kojima su ti otoci posebno privlačni, izgrađena su dva nautička centra. Ronjenje u Nacionalnom parku Kornati dopušteno je samo organiziranim i odobrenim ronilačkim grupama. Stoga, ako namjeravate roniti u NP "Kornati", obratite se jednom od ronilačkih centara koji imaju odobrenje za obavljanje ove djelatnosti u Nacionalnom parku Kornati. U područje nacionalnog parka dolazi se vlastitim plovilom, ili u organizaciji jednog od mnogobrojnih brodara i/ili turističkih agencija diljem Jadrana koji organiziraju izlete u područje parka.

Prirodna baština ►