img
Nacionalni park Risnjak img

Nacionalni park Risnjak prostire se u Gorskom kotaru, najšumovitijem predjelu Hrvatske, u neposrednoj blizini mora, površine 3014 hektara. Park obuhvaća središnji dio Risnjačkog sklopa koji se pruža od izvora Kupe do Gornjeg Jelenja i od Crnog Luga do Snježnika. Najviši mu je vrh Veliki Risnjak, visok 1 528 m i smatra se jednim od najljepših u Hrvatskoj. Vrletne stijene Malog Risnjaka okomite su kao zidovi, a najljepši su planinski greben parka Bijele stijene s golim liticama. U užoj zoni Nacionalnog parka susrećemo veliki broj

Nacionalni park Risnjak img

prirodnih znamenitosti iznimne ljepote zbog kojih je to područje i uvršteno u najviši stupanj zaštićene prirode. U pogledu zaštite park je područje izuzeto od ljudskog utjecaja, njegova priroda mora ostati sačuvana kako je nađena, prepuštena sama sebi da se razvija po prirodnim zakonima. Ne smije tu biti trajnijeg boravka, zabranjeno je sabiranje i trganje bilja, lov, hranjenje divljači ali i gradnja novih putova. Klima je planinska, uz obilje padalina, sa svježim ljetima i dugotrajnim snijegom unatoč blizini mora. Biljni pokrov je bogat i

Nacionalni park Risnjak img

raznolik. Na području Parka ima 30 biljnih zajednica s brojnim endemičnim i reliktnim svojstvom. Najveću površinu zauzima šuma jele i bukve. U divljoj i raskidanoj planini lijepo su razvijene osobitosti krša: škrape, ponori, ponikve i krške uvale, s raznolikim biljnim pokrovom i životinjskim svijetom. Sve biljke i životinje u nacionalnom parku Risnjak zakonom su zaštićene. Risnjak je vrlo pristupačan zahvaljujući blizini magistrale Zagreb - Rijeka, asfaltiranoj cesti do Crnog Luga i brojnim šumskim stazama i cestama.

Prirodna baština ►