img
img

Park prirode Kopački rit leži 14 km sjeveroistočno od Osijeka, u luku što ga čini Drava na svom ušću u Dunav. Riznica prirode s osebujnim i zanimljivim životnim zajednicama močvara, poplavnih područja i ritskih šuma. Zaštićen kao park prirode sa specijalnim zoološkim rezervatom na površini od 17730 ha. Park prirode Kopački rit vrlo je složeni ekološki sustav koji se poput mozaika sastoji od velikog broja vrijednih, rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta kao i nekih jedinstvenih ekoloških fenomena. Često od njih spominjemo samo nekoliko, poput orla štekavca ili rijetke crne rode, a sve ostale ostaju nepoznate široj javnosti i turistima.

img

Obilje kukaca, žaba, riba - jednom rječju obilje hrane u vodi i oko nje, pogoduje razvoju ptičjeg svijeta. To obilje jednako se odnosi na broj ptičjih vrsta (utvrđeno 267 vrsta, od čega se oko 100 vrsta ovdje i gnijezdi). Neke među njima - crna roda i velika bijela čaplja - u Europi su već vrlo rijetke, a posebno dragocjen stanovnik Kopačkog rita naš je najveći orao štektavac. Središnji dio zoološkog rezervata je stalna vodena površina - Kopačko jezero (oko 2km²). Gdje se voda duže zadržava, dominiraju vrbe i topole, a gdje poplave kraće traju, prevlast uzimaju hrast i jasen, te mjestimice joha.

img

To su bogati biotopi kopnene faune, karakteristični za naše panonske prostore. Njeni zanimljivi predstvanici su jeleni, srne, divlje svinje, lisice, divlje mačke, kune, lasice itd. Za neke vrste, posebno jelene, ekološki uvjeti u ovom prostoru izuzetno su povoljni pa organizirano lovište s određenim uzgojnim mjerama ovdje ima stoljetnu tradiciju. Zoološki je rezervat isključen iz lova i namijenjen neometanoj evoluciji i proučavanju prirodnih procesa bez utjecaja čovjeka. Za faunu karakteristična je i nužna velika pokretljivost, odnosno migracija, jer cjelokupni život ovisi o nadolasku poplavnih voda i njihovom povlačenju.

Prirodna baština ►