img
img

Park prirode Lonjsko polje smješten u porječju Save i Lonje, pripada rijetko očuvanim poplavnim područjima Europe. Zbog raznolikih i mnogobrojnih prirodnih vrijednosti ima značaj Europske prirodne baštine. Posebni rezervat Krapje đol je najstariji riječni rukavac Save, a neke karakteristične rijetke vrste i biljne zajednice koje obitavaju u rukavcu. Rukavac je zaštićen kao ornitološki rezervat zbog gnijezdilišta žličarki i nekoliko vrsta čaplji: siva čaplja, danguba, mala bijela čaplja, žuta čaplja, gak, čapljica voljak, njorka. Najveći kompleksi prirodnih i očuvanih poplavnih nizinskih šuma Europe i šire nalaze se upravo na području parka prirode Lonjsko polje. Imaju neprocjenjivu biološku i krajobraznu vrijednost. U graditeljskom smislu sela Lonjskog polja su tradicijske cjeline s izvanredno očuvanom tradicijskom stambenom arhitekturom.

img

Čine ju različite vrste zgrada karakteristične za seoska domaćinstva. Izgrađene su od drveta - hrastovine, tradicionalnog građevinskog materijala Posavine. Sela smještena uz obje strane toka rijeke Save, očuvala su karakteristične ambijente i izvorno narodno graditeljstvo u drvu. Veći dio Parka prirode (60%) pripada nizinskim šumama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Pašnjaci i livade pokrivaju 30%, a vodene i ratarske površine (u suhom razdoblju) oko 10%. U ovom parku prirode nalazimo i jednu od najvećih koncentracija bijelih roda (580 parova, od čega u selu Čigoč 51 par, te je 1994.g. Čigoč proglašen europskim selom rode. Vožnjom na turističkom brodu „Katarina 1“ ili „Vodomar“ možete upoznati atraktivni riječni krajobraz rijeke Save.

img

U samom parku prirode postoje dvije službene pješačke staze. Prva je "Tajne Čigoćkog trokuta", a zapravo se sastoji od polusatne šetnje kroz samo selo Čigoć, šumu Lukmarčicu i stari rukavac Tišinu. Druga staza je "Staza Posavaca" u hodu koji traje oko dva sata zapravo obilazite poplavne livade o kojima sam već govorio. U obilasku srest će te domaće životinje na ispaši i općenito moći ćete uživati u prekrasnom pejzažu, na svježem seoskom zraku, praćeni prekrasnim pjevom ptica. Sa zaštitnog nasipa pruža se pogled na polje koje će, ako dođete u proljeće biti potpuno ili djelomično poplavljeno.

Prirodna baština ►