img
img

U sjevernom zaleđu Zagreba smjestio se šumoviti masiv Medvednica koji cijelom svojom dužinom zaštićuje grad. Glavni je masiv dug 24 km, a približno u sredini uzdiže se njegov najviši vrh Sljeme, 1033 m, dominirajući krajolikom. Uzduž sjevernih i južnih obronaka masiva spuštaju se prema gradu i prema Hrvatskom zagorju mnogobrojne potočne doline, tako karakteristične za oblik Medvednice. Iznimku od toga čini krška terasa Ponikve, na zapadnom dijelu Medvednice, značajna po zanimljivim krškim pojavama i poniranju oborinskih voda. Cijela Medvednica pokrivena je bujnom šumskom vegetacijom koje površina iznosi približno 130 km².

img

U nižim dijelovima planine prevladavajuće vrste drveća su hrast, grab i pitomi kesten. Najveće površine zauzimaju bukove šume u kombinacijama s prethodnim vrstama, kao samostalni bukov pojas i konačno u kombinaciji s jelom. U vršnoj zoni ima dosta javora i jasena, a na izoliranim položajima nađe se i rijetka, zaštićena vrsta tisa. Medvednica je zanimljiva i u geološkom pogledu, krije u sebi podzemne kanale i horizonte špilje Veternice (premašuju dužinu od 6 km). Mnoge staze i šumski putovi omogu ćuju da Medvednica bude lako pristupačna sa svih strana, da zadovolje potrebe planinara i izletnika.

img

Izgrađena je turistička žičara, dugačka 4017 m, a na sjevernoj strani potrebama skijaša namijenjena je skijaška žičara. Na najvišem dijelu planine smješteni su turističko- rekreativni objekti. Među kulturno-povijesnim spomenicima na Medvednici, Medvedgrad je najznačajniji (jedan od najvećih srednjovjekovnih zamaka u Hrvatskoj). Podignut sredinom 13.st. na visini od 600m, nadzirao je zagrebački prostor. Danas je Medvedgrad i mjesto državnog spomen-obilježja Neznanom branitelju domovine.

Prirodna baština ►