img
img

Papuk je planina u Slavoniji, na sjevernoj i sjeverozapadnoj granici Požeške doline koja je proglašena Parkom prirode 1999. godine, koji se proteže na područje dvije županije - dio područja Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Vrhovi središnjeg Papuka obrasli su šumom u kojoj prevladavaju bukva i hrast, a ima i klena, javora i jasena. Ogoljelih stijena ima samo u nižim dijelovima i potočnim koritima. U parku prirode Papuk očuvana su obilježja žive i nežive prirode koja je karakteristična za srednju Slavoniju, područje sa naglašenim raznolikostima flore i faune, vrijednim hidrološkim i geološkim područjima, ekološkim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim obilježjima.

img

Između skupine Petrov vrh - Vrani Kamen sa zapadne i Krndije s istočne strane pruža se središnji dio Papuka s jedinim vrhovima iznad 900 m. Gorski hrbat koji čini okosnicu planine u dužini od blizu 30 km. U njemu se visinom ističu Točak (887 m), Lom (887 m), Papuk (953 m), Ivačka glava (913 m) i Češljakovački vis (825 m). Vrhovi su do najviše točke obrasli šumom, u kojoj prevladavaju bukva i hrast, pored toga javor, klen i jasen. Za slavonsko su gorje neobične Sokoline stijene (564 m) nedaleko od G. Vrhovaca koje su mjestimično gole, glatke i gotovo okomite. Na prostoru Parka nalazi se veliki broj arheoloških lokaliteta i spomenika kulturno – povijesne baštine koji ukazuju na kontinuitet naseljavanja ovog prostora još od vremena mlađeg kamenog doba.

img

Prirodno bogatstvo osnovnih sirovina poput vode, drveta i kamena osiguravalo je povoljne životne uvjete, dok je brdovito područje pružalo utočište i hranu. Papuk sa svojim razvedenim grebenima i uvalama, bujnom vegetacijom, uz obilje izvorske vode i mrežu puteljaka, vrlo je prikladan za planinarenje. Na Papuku su izgrađeni planinarsko-turistički objekti: planinarski dom Lapjak (335 m) 2,5 km udaljen od Velike, termalno kupalište Toplice (296 m) nedaleko od Velike, planinarska kuća Trišnjica, 7 km od doma Lapjaka, dom gorske službe spašavanja na Nevoljašu (725 m), skijaška žičara nad Jezercem, planinarski dom Jankovac (475 m) na sjevernim obroncima Papuka.

Prirodna baština ►