img
img

Park prirode nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u kojem se miješaju obilježja Dinarida, Alpa i Panonske nizine. Dinarski tip se očituje u krškom reljefu, alpski krajolik je vidljiv u strmim i oštrim planinskim grebenima, a blaga, valovita pobrđa ukazuju na Panoniju. Svega tridesetak kilometara jugozapadno od Zagreba nalazi se Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, za mnoge još uvijek neotkriven svijet. Žumberačko i Samoborsko gorje zajedno čine slikovito planinsko područje koje se uzdiže iznad okolnih gradskih središta (Zagreb, Samobor, Jastrebarsko, Ozalj).

img

Obuhvaća površinu od 333 km², a proteže se od 180 do 1178 m nadmorske visine sa najvišim vrhom - Svetom Gerom. U svom sastavu nema niti jednog gradskog naselja te predstavlja isključivo ruralno područje, sa seoskim naseljima do čak 800 m nadmorske visine. Ispresijecan je dubokim potočnim dolinama, strmi obronci obrasli su šumama, a vršne zaravni i blage padine pokrivene su brojnim livadama, pašnjacima i vinogradima. Zbog prekrasnog krajobraza, iznimne prirodne ljepote i bogate kulturne baštine, sačuvanog

img

tradicionalnog načina života i brojnih mogućnosti za rekreaciju, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje je idealno mjesto za vaš odmor. Samoborsko gorje i Žumberak isprepleteni su mrežom planinarskih putova, koji omogućavaju brojne izlete, a svaka staza pruža drugačiji doživljaj. Uz markirane planinarske staze, odličnu prigodu za planinarenje pružaju i nemarkirani putovi i ceste. Uz planinarske rute mogu se izdvojiti rekreativne te edukacijske šetnje.

Prirodna baština ►