Godišnja potrošnja mlijeka u litrama po glavi stanovnika

Godišnja potrošnja mlijeka u litrama po glavi stanovnika

Najviša
Crna Gora 342; Finska 326; Albanija 304; Nizozemska 304

Najniža
Bjelorusija 67; Moldavija 76; Malta 95

Napomena: Ovo uključuje sadržaj mlijeka u proizvodima koji sadrže mlijeko (npr. sir, jogurt, sladoled), isključujući maslac. Uključena je bilo koja vrsta mlijeka (npr. kravlje, ovčje, kozje, bivolje itd.)

Izvor podataka: https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS


Karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: min. 32,9 x 23,8 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više