Info ploča za plaže

Ključni elementi istaknuti na hrvatskom i engleskom jeziku trebali bi biti:

· naziv plaže
· naziv teme plaže - s kratkim opisom posebnosti plaže i vizualni identitet brenda plaže (logo)
· kartografski prikaz plaže
· grafički prikaz (piktogrami) plažnih sadržaja (tuševi, sanitarni objekti, ugostiteljski sadržaji, sportski, rekreativni, zabavni sadržaji, info-punktovi, zone spasilačkih službi i dr.)
· telefonski brojevi:
112 - državni informacijski i komunkacijski sustav zaštite i spašavanja
195 služba traganja i spašavanja na moru
 ronilačka plaža - naznačiti broj najbliže barokomore
· pravila ponašanja kupača (osnovna pravila ponašanja su univerzalna, ali ovisno o temi dodaju se i neke specifičnosti, npr. pravila ponašanja vlasnika i pasa na plažama za pse, pravila ponašanja na eko-plažama, pravila ponašanja u resort/hotelskim plažama etc.)
· oznake zabrane pristupa psima (osim u slučaju plaže za pse)