Interaktivne karte

Sort karte:

Web kartografija je moderan pristup kartografiji koji olakšava pristup i manipulaciju geoprostornih podataka putem interneta ili putem info terminala, a takva karta je digitalna karta objavljena na webu ili na info terminalu. Karte se primjenjuju kao sučelja za druge informacije koje pružaju, npr. info terminal na plaži u Novom Vinodolskom
 

Kod interaktivnih karata korisnik ima mogućnost pokretanja svojevrsnih radnji pritiskom na kartu (ili neki njezin dio) ili pak prelaskom kursora miša preko karte. Ta aktivnost pruža nove informacije – otvara nam se prozorčić s dodatnim informacijama o lokaciji ili objektu kojeg smo odabrali. Interaktivnost kod tih karata očituje se na više načina:
a) pristup nekim novim sadržajima – veza na neku drugu web stranicu
b) mogućnost promjene mjerila (zumiranja) ili pomicanja karte (pan)
c) definiranja kartografskog sadržaja isključivanjem i uključivanjem različitih slojeva.

Korisnik mora imati mogućnost mijenjanja i odabiranja prikazanih objekata, te uvida u njihova svojstva. Karta je usmjerena i oblikovana prema profilu korisnika i prema njegovim interesima. Podaci koji se pokazuju na interaktivnoj karti mogu biti statični ili dinamični.