• peljesac1
  • peljesac2
  • peljesac3
  • peljesac4
  • peljesac5
  • peljesac6
  • peljesac7
  • peljesac8
  • peljesac9
  • peljesac10

Karta poluotok Pelješac

KPELJ

Karta poluotok Pelješac se može koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Za svaku od ovih namjena Karta poluotoka Pelješac se prilagođava prema Vašim potrebama.

Materijali za izradu zidnih karata mogu biti različiti ovisno o željama kupca i namjeni karte.

Foto papir (jednostrana plasifikacija)
Tisak na foto papiru s platstifikacijom, može se po karti pisati i obilježavati piši-briši flomasterima. Primjena je u poslovnom prostoru gdje je karta interaktivni dio u radu zaposlenih pri prezentacijama i planiranjima.

Kaširana
Kaširanje je postupak lijepljenja isplotane karte na čvrstu ili fleksibilnu podlogu ukoliko želimo da karta bude izložena kao viseći ili samostojeći pano. Tada koristimo pribadače za obilježavanje i markiranje na karti, ili je lijepimo na metalnu podlogu pa se koriste magneti, a karta je obavezno i plastificirana u tom slučaju. Primjena je u poslovnom prostoru gdje je karta interaktivni dio u radu zaposlenih pri prezentacijama i planiranjima.

KAPA line - poliuretanska pjenasta ploča, presvučena bijelim papirom, «klasik» u grafičkoj industriji, (debljine 5 i 10 mm), ispis karte direktno na ploču.

Uokvirena
Standardno karte su opremljene drvenim letvicama gore i dolje, a po zahtjevu kupca može se uramiti cijela karta i sl. Kaširana karta se uokviruje aluminijskim elegantnim okvirom i često se upotrebljava u dekorativne svrhe u poslovnim prostorima.

Kao poslovni poklon
Pošaljite nam Vaš logotip u elektroničkom obliku i dobit ćete "vlastitu" kartu poluotoka Pelješca koja može biti Vrlo prigodan poklon i za Vaše poslovne partnere, to ne mijenja osnovnu cijenu ! Karta je ukras koji čini dio interijera svakog turističkog poslovnog prostora - iskoristite to za dugoročnu reklamu!

Vaše narudžbe obrađujemo svakog radnog dana od 8 do 18h. Možete nas kontaktirati Email-om ( info@cromaps.com ), telefonom 091 5926 585. Za bilo kakvo pitanje i dodatnu konzultaciju oko izrade ili isporuke stojimo Vam na raspolaganju.

U Zagrebu isporuka se vrši od strane tiskare dostavnim vozilom, a ostale isporuke šaljemo HP Ekspres-om.

Karta poluotok Pelješac kao pojednostavljen prikaz prostora i navigacijska pomoć ističe odnose među objektima unutar prostora. Karte su dvodimenzionalni, geometrijski pouzdan prikaz trodimenzionalnog prostora. Zemljovid ili zemljopisna karta je umanjena slika Zemljine površine ili nekog dijela Zemljine površine.

Pelješac je najduži dalmatinski poluotok, vrlo razveden, najvećim dijelom šumovit, s obalom punom plaža, grebena, uvala i fjordova. Preko čitavog poluotoka vodi asfaltna cesta koja povezuje sva naselja. Pelješcom prolaze dvije državne ceste: D414 koja se spaja kod Zatona Doli s D8, a na drugoj strani završava u Orebiću i D415. Županijska cesta 6215 spaja Orebića s najzapadnijim naseljem-Lovištem. Jedan krak ceste odvaja se prema Trpnju, odakle vozi svakodnevno nekoliko puta trajekt prema Pločama i obratno. Drugi krak dolazi do Orebića i trajekt pozvezuje Pelješac s otokom Korčulom.