img
Poslovne karte img

Ortofoto, 3D gradovi
Izradba ortofoto karte osniva se na orijentiranom digitalnom fotogrametrijskom snimku i digitalnom modelu reljefa. Ortofoto karta je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka, koja po metričkim svojstvima, u potpunosti odgovara karti istog mjerila a korisnik preuzima ulogu dešifranta ili tumača, te sam iz svog iskustva, interpretira prikazanu sliku.
Korištenje ortofotoa:
kao osnovni sloj u aplikacijama Geografskih informacijskih sustava (GIS), za prostorno planiranje, za planiranje geodetskih radova na terenu, dopuna podatka klasičnih topografskih karata, pomoć u simulacijama i vizualizacijama prostora i događaja u prostoru, ortofoto ne može u potpunosti zamijeniti klasične karte i osnovne topografske planove i nije prikladan za snimanje objekata s većim razlikama u visini (npr. zgrade, itd.), etc. Prikaz prikladan i za info ploče.
Reljefne karte nam daju osjećaj topografije, trodimenzionalne, pokazuju varijaciju visine i topografsku raznolikost, mogućnost 3D printa odabranog područja.

img

Budućnost pametnog 3D-a - mapiranje i planiranje
Nakon informacija i narudžbe od određenog kupca koja je kvaliteta 3D modela grada optimalna i pristupačna, možemo stvoriti i model grada ili željenog oblika suvenira. S našim partnerskim tvrtkama možemo stvoriti gradske modele na svim razinama detalja i fleksibilno izvoditi fotorealistično teksturiranje prema specifikacijama kupca. Gradovi se mijenjaju s vremenom, grade se nove zgrade, proširuju se postojeće i ruše se stare zgrade. Stoga se digitalni model grada mora redovito ažurirati, obično svake 2-3 godine. Pripremamo podatke gradskih modela kao datoteke za ispis prilagođene ograničenom prostoru 3D pisača. Kao rezultat toga, čak i modeli velikih gradova mogu biti izrađeni od više tiskanih pločica. U računalnom svijetu u osnovi postoje dvije vrste modela – 2D i 3D modeli. Razlika između tih modela je u broju dimenzija koje su vidljive na modelima. 2D modeli koriste dvije dimenzije –dužina i visina ( x i y os) dok su 3D modeli prikazani dužinom, visinom i širinom ( x, y i z os). 3D modeli su

Poslovne karte img

matematički prikaz nekog objekta koji se naziva model, a svaki 3D model je matematički zapis vektora koje računalo prepoznaje. Navedeni vektori sadrže informacije o točkama koje prikazuju 3D model na zaslonu. Proces kreiranja 3D modela putem 2D ili 3D grafike nazivamo 3D modeliranje koje možemo uporabiti za različite svrhe.
Naše okruženje se iz dana u dan sve više mijenja pa tako i napredak tehnologije vidljivo raste. Tako smo svjedoci postepenog napretka 3D tehnologije i njezinog korištenja i u svakodnevnom životu. Premda ove tehnologije spadaju u novije, slabije proširene metode komunikacije sa krajnjim korisnicima, 3D modeli bi trebali biti vrlo posebni i privlačin potencijalnim turistima i svim ljudima koji su zainteresirani za neki grad. Osim 3D prikaza grada tu su i 3D suveniri s naših područja.

3D planinarske staze
Planinarske staze kao posebni suvenir, ako ste planinareći osvojili neke od najzahtjevnijih staza sada možete pokazati svoje uspjehe i sačuvati ih kao uspomenu na prikazu 3D karte.