Info ploče - reklamni pano

Korištenje kartografije za info ploče ili kao reklamni pano. Sve karte su naša vlastita autorska dijela na koje imamo isključiva prava, i koja isključivo mi možemo prenjeti na pravne subjekte uz Ugovor u pisanom obliku.

Reklamni pano s planom grada se postavlja u središtu grada i svojim izgledom treba privlačiti prolaznike, ali i pružati informacije na planu grada kao korisne putokaze. Reklamni panoi se u pravilu postavljaju na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada, naknada se plaća Gradu, a tko ima neke zahtjeve za postavljanjem panoa na javnoj površini, treba se prvo obratiti Gradu, odnosno UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti ili tvrtkama koje imaju koncesiju za obavljanje te djelatnosti.

Primjena naših karata moguća je i na info pločama koji se postavljaju na frekventnoj lokaciji grada (centru, u sklopu panoa na autobusnom stajalištu i slično). Izrada info panoa spada u „smeđu signalizaciju“ – znakovi i info panoi s natpisima kulturnih i  povijesnih znamenitosti, međunarodno je priznat način vođenja turista kroz neko područje.

U Hrvatskoj se ona postavlja od 2002. godine, ali taj posao ide vrlo sporo. Da bi ga ubrzala, Hrvatska je turistička zajednica  (HTZ) odlučila s više novca sufinancirati projekt smeđe signalizacije koja bi trebala svim posjetiteljima turističkih  središta u Hrvatskoj olakšati snalaženje na prometnicama te u gradovima i mjestima. HTZ sufinancira pripremu, izradu i postavljanje turističke signalizacije s čak 50 posto od ukupne vrijednosti projekta turističkim zajednicama kontinentalne Hrvatske.