Političke karte

Sort karte:

Karte su često "političke" ili "fizičke". Najvažnija svrha političke karte je prikaz teritorijalnih granica, dok su kod fizičke karte geografska obilježja (planine, vrste tla). Političke karte (karte stanovništva, političkih stranaka, karte rasa, religija, jezika, povijesne, geopolitičke karte i karte prava ...) Na političkoj karti svijeta, neke granice stvaraju geološke značajke kao što su planine i rijeke, dok su druge isključivo politički razgraničene.

Poštanski bojevi EU jasno su prikazani na zidnoj karti, politička karta županija i općina u Hrvatskoj u željenim dimenzijama, političke karte svijeta prikladne kao rođendanski poklon, sve izvedbe karata s vrstama dorade:  plotanje na foto papir sa plastifikacijom ili print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom.

Političke karte služe raznim namjenama. Politička karta svijeta rađena je i za ispis učenicima kako bi objasnili politički i fizički pogled na svijet. Nakon saznanja o ključnim razlikama, učenici su ispunili praznu kartu za ispis s imenima svake zemlje i dodali boje u svakom odjeljku kako bi razlikovali političku afilaciju.
Ne možete pronaći kartu koja odgovara vašim zahtjevima? Kontaktirajte GSM 091 5926 585 i zatražite razgovor s Brankom, ili na email info(@)cromaps.com.