img
Poslovne karte img

Kao zanimljiva marketinška podrška nastojanjima da se istaknete na tržištu javlja se poslovna karta s informacijama vezanim za proizvode ili usluge, s oznakama Vaše firme. Sala za sastanke može ostaviti snažan dojam na klijente. Predstavite Vaše poslovanje na zidnoj karti, klijentima će biti drago da vizualnom ste im dočarali svoje poslovanje.Poslovne karte mogu Vam pomoći da osmislite svježe, kreativne ideje za radni sastanak s Vašim prodajnim agentima. Označite svoje poslovne jedinice ili prodajna mjesta.

Prodajne organizacije mogu koristiti karte prodajnih lokacija ne samo da definiraju prodajna područja, već i za analizu i izvedbu prodaje. Proces podjele prodajnih teritorija zahtijeva predviđanje kako biste osigurali da tvrtka ima prostora za rast.

img

Loše poredani prodajni teritoriji mogu dovesti do slabog morala zaposlenika, gubitaka klijenata i rasipanja vrijednih resursa.

Budite strategi.

Započnite strateškim ispunjavanjem ciljeva prihoda u malim područjima. Od te točke tada možete postupno povećavati prodajne teritorije.

Shvatite svoju klijentelu.
Važno je prikupiti što više podataka o svojim kupcima. Poznavanje vrste klijenata za kojima težite, njihovih lokacija (fizička ili virtualna) i resursa potrebnih za dostizanje ciljeva, pomoći će vam u postavljanju teritorija prodaje u budućnosti.

Održavajte ravnotežu. Važno je da prodajna područja budu uravnotežena.

Poslovne karte img

Ako prodajni predstavnik ima lošu izvedbu, ne bi mu trebao biti dodijeljen manji teritorij. Odgovor bi trebao biti dodjela tog određenog područja prodajnom predstavniku koji mu više odgovara.

Analiza kroz karte

Karte su dobar način za ilustraciju podataka koji se odnose na zemljopis. Možete brzo vizualizirati stope nezaposlenosti, rezultate glasanja, poslovne statistike i još mnogo toga.

Kartografija se može uspješno koristiti i kod prikaza svjetskih resursa, ekploatacija prirodnih resursa svijeta, za bilo koju publikaciju.

Sve karte su naša vlastita autorska dijela na koje imamo isključiva prava, i koja isključivo mi možemo prenjeti na pravne subjekte uz Ugovor u pisanom obliku.