img

Sisačko-Moslavačka županija karta

Cijena ovisi o dimenziji, materijalu na koji se karta aplicira

Preporučene dimenzije: 115 x 83 cm

Sisačko-Moslavačka županija karta može se koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Za svaku od ovih namjena karta se prilagođava prema Vašim potrebama.
Materijali za izradu zidnih karata mogu biti različiti ovisno o željama kupca i namjeni karte.
Karta je ukras koji čini dio interijera svakog poslovnog prostora. Vaše narudžbe obrađujemo svakog radnog dana od 8 do 18h. U Zagrebu isporuka se vrši od strane tiskare dostavnim vozilom, a ostale isporuke šaljemo HP Ekspres-om.
Za bilo kakvo pitanje i dodatnu konzultaciju oko izrade ili isporuke stojimo Vam na raspolaganju.
Županije ►

Sisačko-Moslavačka županija img

Opći podaci županije:

Površina: 4 468 km²
Broj stanovnika: 185 387 (popis 2001.)
Broj gradova: 6
Broj općina: 13
Sjedište županije Sisak
Jug središnjeg dijela Hrvatske zauzima, treća po veličini, Sisačko-moslavačka županija.
Sisačko-Moslavačka županija img

Obuhvatila je Posavinu, Banovinu, Moslavinu te dio Slavonije i Korduna. Županija je na sjeveru omeđena južnim padinama Moslavačke gore, na zapadu obroncima Petrove gore, isprepletena šumskim, riječnim i brdskim krajolikom. Reljefnoj raznolikosti doprinosi bogati riječni sliv Save, koji jednim svojim dijelom stvara Lonjsko polje zaštićeno područje u Europi, u kome se još može pronaći orao štekavac i

Sisačko-Moslavačka županija img

orao zmijar, i vrlo rijetka i zaštićena vidra. Zahvaljujući raznolikosti i bogatstvu životinjskog svijeta, lovstvo u ovoj županiji ima tisućljetnu tradiciju. Najveći turistički potencijal je Park prirode Lonjsko polje, Moslavačke vinske ceste i lječilišno-rekreacijski kompleks u Topuskom.