Turističke karte

Turističke karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz turističkog područja, koje su neposredno vezane uz prostor. Mogu se grupirati po različitim kriterijima, prema svojstvima prikaza ili područjima, koje sadrže sve moguće vrste i mogućnosti definiranja turističkih objekata od interesa.
 

Turistička karta podrazumijeva zemljopisnu kartu dizajniranu za turiste. Specifičan zahtjev kod turističkih karata je da su jasno nacrtane i čitljive uz uporabu međunarodnih simbola. Opća namjena turističkih karata, za razliku od specijaliziranih, uključuju zajedničke geografske značajke: cestovne mreže, populacijske centre, rijeke, jezera, šume i reljef zemljišta, stavke od posebnog turističkog interesa, uključujući i arhitektonske i povijesne znamenitosti, nacionalne parkove, muzeje, hotele, turističke centre, kamp odredišta. Takve karte služe za upoznavanje turista s njegovim odredištem i pružaju informacije o mogućim putnim pravcima za određene npr. znamenitosti.
 

U smislu o teritorijalnom opsegu i načinu prezentacije podataka, karte opće namjene, ta se kategorija može podijeliti u turističke karte regije, tour karte, i gradske planove.

Turističke karte regije (sa skalama u rasponu od 1: 200.000 do 1: 1.000.000) mogu biti o regiji kao cjelini ili prikazivati pojedine teritorijalno-administrativne jedinice ili geografska područja od posebnog interesa za turiste.
 

Tour karte pokazuju shematski uži prikaz podataka za tour itinerere (podnožje ruta, rute skijanja, rute planinarenja, rute pješačenja, cestovne rute puteva ili željezničke putne pravce, ili neku kombinaciju od njih). Na kartama koje ukazuju određene rute su obično u skali u rasponu od 1: 100.000 do 1: 400.000; a određene rute na manjoj skali. Gradski planovi za turističku upotrebu mogu biti pojedinačno objavljene karte, ili mogu biti izdane kao dopuna brošurama.
 

Specijalizirane karte za korištenje od strane turista; one služe kao reklama za turizam i marketinško sredstvo za publiciranje odmora, razgledavanje znamenitosti ili turističkih atrakcija. Neke turističke karte se mogu fokusirati na specifičnu temu npr. regija arhitektonskih znamenitosti.