Novi Vinodolski karta plaže(Povratak na listu)

     

  Preporučene dimenzije: dimenzije city lighta, npr. plakat 118,5 x 174,5 cm

   

  Ključni elementi, istaknuti na hrvatskom i engleskom, jeziku na posteru:

  - naziv plaže
  - Naziv teme plaže s kratkim opisom posebnosti plaže
  - vizualni identitet brenda plaže (logo)
  - kartografski prikaz plaže
  - grafički prikaz (piktogrami) sadržaja plaže
  - podaci o kakvoći mora za kupanje
  - pravila ponašanja kupača

  Sve naše karte su i zidne karte ili poster karte prikladne za unutrašnje i vanjske prostore, sale za sastanke, informativni pano - city light.

  Poslovne tematske karte
  Koju informaciju želimo prenijeti kartom? Jasno definiranje namjene olakšat će izradu karte: lakše je definirati potrebne podatke, lakše je dizajnirati kartu, olakšava izbor signatura, rezultat jest bolja karta.

   

  Tehnički podaci

  Dimenzije

  Materijal

  Foto papir (jednostrana plasifikacija) - tisak na foto papiru s platstifikacijom, može se po karti pisati i obilježavati piši-briši flomasterima. Primjena je u poslovnom prostoru gdje je karta interaktivni dio u radu zaposlenih pri prezentacijama i planiranjima.

  Kaširana - kaširanje je postupak lijepljenja isplotane karte na čvrstu ili fleksibilnu podlogu ukoliko želimo da karta bude izložena kao viseći ili samostojeći pano. Koristimo pribadače za markiranje na karti, ili plotamo na magnetnu foliju i koriste se magneti.

  KAPA line - poliuretanska pjenasta ploča, presvučena bijelim papirom, «klasik» u grafičkoj industriji, (debljine 5 i 10 mm), ispis karte direktno na ploču.

  Okviri - standardno karte su opremljene drvenim letvicama gore i dolje, a po zahtjevu kupca može se uokviriti cijela karta. Zidna karta se uokviruje aluminijskim elegantnim okvirom i često se upotrebljava u dekorativne svrhe u poslovnim prostorima.

  Napomena