• donjastubica1
  • donjastubica2
  • donjastubica3
  • gornjastubica1
  • gornjastubica2
  • gornjastubica3
  • gornjastubica4

Turistička Karta Donja i Gornja Stubica

TKGDS

Turistička karta Gornja i Donja Stubica može se koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Za svaku od ovih namjena plan grada Gornja i Donja Stubica se prilagođava prema Vašim potrebama.

Donja Stubica smještena je u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad se sastoji od 10 naselja, to su: Donja Podgora, Donja Stubica, Gornja Podgora, Hižakovec, Hruševec, Lepa Ves, Matenci, Milekovo Selo, Pustodol i Vučak.

Gornja Stubica je općina u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Gornja Stubica prostire se u pojasu od doline rijeke Krapine do vrhova Medvednice. Najnaseljenija su područja u središnjem dijelu općine.