• marijabistrica1
  • marijabistrica2
  • marijabistrica3
  • marijabistrica4

Turistička Karta Marija Bistrica

TKMB

Turistička karta Marija Bistrica može se koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Za svaku od ovih namjena plan grada Marija Bistrica se prilagođava prema Vašim potrebama.

U Mariji Bistrici se nalazi svetište Majke Božje Bistričke, jedno od najpopularnijih i najposjećenijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Kip Majke Božje Bistričke potječe iz 15. stoljeća i bio je u crkvi na Vinskom Vrhu. Zbog opasnosti od Turaka, Gospin kip premješten je u župnu crkvu u Mariji Bistrici, a 1650. zazidan u jedan prozor. Nastojanjem zagrebačkog biskupa Martina Borkovića kip je pronađen 1684. i stavljen na počasno mjesto. Od tada počinju brojna hodočašća.