Uvjeti korištenja i naručivanje

Internet je međunarodna mreža koju izravno ne kontrolira CroMaps (u daljnjem tekstu CroMaps). CroMaps ne može jamčiti da će uvijek i u svakom trenutku online CroMaps biti dostupan. CroMaps ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale korištenjem stranica Interneta kao medija. Svaki korisnik koristi CroMaps stranice isključivo na vlastiti rizik. Svi podaci na CroMaps stranicama podložni su promjenama od strane CroMaps urednika bez prethodne najave.

Svaki korisnik razumije i suglasan je da CroMaps pridržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim stranicama ukoliko se isti koristi na nedopušten način i da CroMaps ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku usluge zbog evenutalne štete koja bi istom mogla nastati zbog prinudnog ukidanja CroMaps stranica. CroMaps ima pravo zatražiti od korisnika usluga nadoknadu troškova koji su izazvani nedozvoljenim korištenjem CroMaps stranica.

Svaki korisnik CroMaps stranica je suglasan da će stranice koristiti sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske i odgovarajućim međunarodnim propisima, u razumnom obujmu i uvijek u dobroj vjeri. Korisnik CroMaps portala ne smije koristiti portal za objavljivanje ili prenošenje informacija koje nisu u skladu s postojećim Hrvatskim i međunarodnim zakonima. Korisnik CroMaps portala ne smije objavljivati niti prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, krive navode ili tvrdnje. Korisnik CroMaps portala se obvezuje da neće drugim korisnicima Interneta slati niti prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena. Korisnik usluga ne smije objavljivati tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. te se obvezuje da neće objavljivati, slati niti prenositi vrijeđajuće, prijeteće, vulgarne, rasisističke ili šovinističke sadržaje.

CroMaps zadržava pravo informiranja svojih korisnika usluga putem elektroničke pošte ili pismenim putem o promjenama, novim uslugama i drugim podacima vezanim uz CroMaps. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da usluge CroMaps stranica mogu uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika stranica i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja stranica.

Branka Poljak se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje CroMaps stranica za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na CroMaps stranicama, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja.

Sadržaj na CroMaps stranicama zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na CroMaps stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Branke Poljak ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Branki Poljak ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na CroMaps stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Sve informacije sadržane na CroMaps stranicama uključujući i njegov grafički izgled predmet je vlasništva Branke Poljak, te njihovo kopiranje, djelomično ili u cijelosti, odnosno svaka upotreba protivna ovim Uvjetima predstavlja povredu zakona o autorskim pravima.

Narudžba proizvoda

Postupak naručivanja je slijedeći:

putem kontakt obrasca ili jednostavno e-mailom pošaljite upit za karte koje su prezentirane na CroMaps stranicama ili imate specifičnu potrebu neke regije, države etc. U mogućnosti smo ponuditi bilo koju kartu, plan grada, zemljovid.

Navedite naziv karte, željenu dimenziju, vrstu materijala/doradu, količinu. Cijene se formiraju ovisno o odabranoj veličini, materijalu i doradi.

Za R1 račun upišite: Naziv tvrtke, adresu tvrtke (ulicu, kućni broj, grad i poštanski broj) i OIB tvrtke.

Po zaprimanju narudžbe, izdajemo ponudu, po zaprimljenoj uplati postavljamo kartu na naš server, i šaljemo e-mail da odobrite kartu da ide u izradu. Rok izrade je 3 radna dana. U slučaju znatnijeg broja narudžbi u kratkom vremenskom periodu ili zbog moguće poslovne opterećenosti naših partnera rok se može produžiti na 7 dana.

Plaćanje naručene robe moguće je isključivo preko žiro računa (izravnim bankovnim prijenosom).