Pakrac

Pakrac- CroMapsGrad Pakrac nalazi se u zapadnom dijelu Slavonije, u sastavu Požeško-slavonske županije. Pakrac se prvi put spominje u XIII. stoljeću kao posjed vitezova Ivanovaca. U 15. vijeku su ga osvojili Turci i učinili sjedištem sandžaka. Godine 1256. g. Pakrac je imao povlasticu kovanja novca. Smatra se da je to ujedno prva kovnica novca u Hrvata. 

Moneta regis p(ro) sclavnia, naš banovac, je srebrni novac na kojemu je na prednjoj strani kuna u trku, a na naličju patrijarhalni križ s dvije okrunjene glave. Moguće je da je upravo pakračka kuna dala ime današnjem hrvatskom novcu.

Važni sakralni objekti iz XVIII. st. su u povijesnoj jezgri grada, gdje su i dvori baruna Trenka te ostaci jedne od prvih kovnica novca u Hrvatskoj, tzv. Spahijski podrum.

Rijeka Pakra i obližnje gore Psunj i Ravna gora mjesta su za razne vidove rekreacije u neposrednoj okolici. Vrh Brezovo polje (984 m) na Papuku najviši je vrh Požeškoga gorja i Slavonije.

Kulturno povijesna baština
· Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (1763)
· Pravoslavna crkva Svete Trojice s vladičanskim dvorom, sjedište Slavonske eparhije
· Spahijski podrum